Drenovac Paraćin

Pozno-neolitske kuće Arheološkog nalazišta Slatina–Turska česma, Drenovac nalaze se u srednjem Pomoravlju, na oko 9 km južno od Paraćina i pripadaju najbolje očuvanima u Evropi. Rukovodilac arheoloških istraživanja na lokalitetu Drenovac je prof. dr. Slaviša Perić – Arheološki Institut Beograd. Posebno očuvani delovi urušenog drugog sprata omogućavaju uvid u domaćinstvo i društvenu organizaciju. Prema rasprostranjenosti površinskih nalaza i registrovanih geomagnetnih anomalija može se pretpostaviti da je neolitsko naselje u Drenovcu tokom najmlađe vinčanske faze zauzimalo površinu od oko 40 ha (Perić et al. 2016), po čemu spada u red velikih neolitskih naselja na teritoriji Srbije. U pitanju je veoma slojevit lokalitet, sa kulturnim slojevima debljine do 6,5 metara, koji se protežu kroz dva glavna istorijska perioda, sа prekidom od oko 700 godina : rano-neolitska kultura Starčeva (6100–5900 pre n.e) i kasno-neolitska kultura Vinče (5300–4700/4500 pre n.e.). Lokalitet Drenovac je prvi put opisan 1966. godine, a prva velika istraživanja su obavljena između 1968. i 1971. godine (Vetnić 1974: 125–39; Perić 2004). Arheološki Institut Beograd je 2004. godine vodio dalja iskopavanja u cilju boljeg razumevanja hronologije, stratigrafije, procesa nastanka i dinamika naseljenosti lokaliteta (Perić 2009; Perić & Perić 2014). Goemagnetna ispitivanja su obavljena istovremeno sa daljim iskopavanjima, između 2008. i 2011. godine, u saradnji sa nemačkim Arheološkim Institutom Romano–Germanic Commission i od 2012. do 2013. sa Centrom za Nove tehnologije u Viminacijumu. Rezultati geomagnetskog snimanja, kojim je obuhvaćeno dve trećine nalazišta Drenovac, ukazuju na izuzetno gustu naseljenost i veoma intenzivnu građevinsku aktivnost, što je omogućilo ciljana iskopavanja. Prof Slaviša Perić – “Nastariji tragovi života ovde datiraju iz perioda od 6.200 godina pre nove ere, naselje je bilo aktivno do oko 4000. godine, a potom se život u njemu ugasio, kao i u ostalim neolitskim naseljima u rednjem Pomoravlju”.

SHARE IT: