Crkva Presvete Bogorodice Donja Kamenica

Crkva Presvete Bogorodice Donja Kamenica

Crkva Svete Bogorodice se nalazi selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistočno od Knjaževca. Crkva u Donjoj Kamenici je zadužbina nepoznatog vlastelina i potiče iz prve polovine 14. veka. Crkva Presvete Bogorodice predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnički spomenik Eparhije timočke. Osnova crkve Svete Bogorodice u Donjoj Kamenici je u obliku upisanog krsta, zasvedena je poluobličastim svodom, a njeno kube počiva na pandantifima. Na zapadnoj strani crkve je priprata sa spratom, čiji su bočni delovi nadviseni kulama. U pogledu stila, arhitektura crkva presvete Bogorodice je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture. Živopis crkve presvete Bogorodice u Donjoj Kamenici je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski.

Neke od fresaka Crkve presvete Bogorodice su jedinstvene u srpskom srednjovekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago čine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetničke vrednosti su i predstave Tajna večera, Blagovesti, Bogorodica Odigitrije sa Hristom, Uspenje Presvete Bogorodice i jedinstvena scena zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke u južnoj i u severnoj kuli. Arheološka istraživanja na crkvi presvete Bogorodice u Donjoj Kamenici, koja su pratila konzervatorske radove 1979-81. godine, potvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve. Crkva Presvete Bogorodice u Donjoj Kamenici nije aktivna.

SHARE IT: