Perkov Salaš Neradin Irig

Perkov Salaš Neradin Irig Na Fruškoj Gori, u selu Neradinu, u blizini Iriga i srpskog srednjovekovnog pravoslavnog manastira Grgetega, na nadmorskoj visini od 230 metara se nalazi Perkov salaš, koji je očuvao mnoge tajne prošlih vremena, radostan da može da...