Hotel Epinal Bitolj

Hotel Epinal Bitolj Jedan od najtraženijih objekata na destinaciji Bitolj. Hotel Epinal je okružen nekim od najpoznatijim interesnim tačkama u Bitolju. Hotel je kategorizovan sa 4* i nalazi se na glavnoj ulici (Širok Sokak), 175 kilometara od aerodroma u Skoplju,...