Arheološko nalazište Mogorjelo

Mogorjelo je najpoznatije arheološko nalazište u Hercegovini sa ostacima rimske ville rustica, okružene raskošnom mediteranskom vegetacijom, nekoliko kilometara od Čapljine. U Mogorjelu se nalaze ostaci utvrđene vile suburbane sa početka 4. veka, iako je već i u 1. veku nove ere ovde postojalo poljoprivredno imanje sa zgradama za stanovanje, skladištima i mašinama za preradu poljoprivrednih proizvoda. U okviru vile u Mogorjelu, iza velikih zidina sa isturenim tornjevima nalazili su se i ostaci delova stare vile iz 1. veka, koja je uništena u požaru negde u 3. veku, kao i pomoćni delovi imanja – mlin, pekara, uljara i kovačnica. Spomenik kulture Mogorjelo predstavlja jednu od najlepsih građevina kasnoantičke arhitekture u Bosni i Hercegovini.

Arheološko nalazište Mogorjelo je bilo sedište rimskog garnizona jedne od strateški najznačajnijih lokacija Balkana. U prvoj polovini 1. veka je ovde sagrađena utvrđena farma, u obliku prekrasne građevine. Farma je uništena u 3. veku. Sto godina kasnije je na istom mestu u Mogorjelu sagrađena čvrsta seoska kuća sa prekrasnim tremom. Mogorjelo je snabdevalo rimski grad Naronu, čiji su ostaci pronađeni u selu Vido u blizini Metkovića, dok su verovatno njegovi stanovnici branili grad i okolna područja. Napadom Vizigota početkom 5. veka građevina je opet srušena, ali su tada, uz zidine tvrđave sagrađene dve ranohrišćanske bazilike. Područje Mogorjela, okruženo prekrasnim parkom i farmom konja je pod zaštitom države kao spomenik kulture.

 

 

SHARE IT: